ສ້າງ Google ເປັນເຄື່ອງມືຄົ້ນຫາໃນອານາຄົດ

Larry Page ໄດ້ສ້າງເຄື່ອງມືຄົ້ນຫາໃນອິນເຕີເນັດທີ່ຄົ້ນໃຈເຮົາທີ່ສຸດວ່າເຮົາຕ້ອງການຈະຄົ້ນຫາຫຍັງ. ເຄີຍຄິດບໍ່ວ່າໃນແຕ່ລະມື້ເມື່ອເຮົາຢາກຈະ ຄົ້ນຫາຫຍັງເຮົາຕ້ອງຄິດເຖິງ….? ຄຳຕອບຕາຍໂຕເລີຍກໍແມ່ນ Google. ປັດຈຸບັນເຄື່ອງມືຄົ້ນຫາເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ເຮົາຕ້ອງການໃນການໃຊ້ຊີວິດ ປະຈຳວັນໂດຍທີ່ເຮົາບໍຮູ້ສຶກໂຕກັນເລີຍ. ເຊັ່ນຕົວຢ່າງ: ເຮົາຢາກຮູ້ວິທີລົງໂປແກມ, ວິນໂດເປັນຕົນນິ. ຖ້າເຮົາຢາກຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງເຮົາກໍຕ້ອງເປີດ ໜ້າເວັບແລ້ວພິມໃສ່ຊ່ອງ Address bar ວ່າ: “Google.com”, ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍເລີ່ມພິມຄຳຄົ້ນຫາ.

ແລ້ວເຮົາຮູ້ບໍ່ວ່າເຄື່ອງມືຄົ້ນຫານອກຈາກຈະໃຊ້ໃນການຄົນຫາສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງການແລ້ວ, ມັນສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ອີກ? ຫາກເຮົາ ຢາກຮູ້ອ່ານບົດຄວາມຢູ່ທາງລຸ່ມເລີຍ.

ກ່ອນຈະເຂົ້າໄປຫາບົດຄວາມນັ້ນເຮົາຢາກແນະນຳອີກຢ່າງໜຶ່ງ. ເນື່ອງຈາກວ່າທາງ Google ເພິ່ນໄດ້ເປີດຫ້ອງສອນອອນລາຍຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບ “ມາເປັນນັກຄົ້ນຫາກັນເທາະ” ຖ້າໃຜໄດ້ເຂົ້າໄປຮຽນກະບໍ່ຈຳເປັນປານໃດເນາະເພາະຢູ່ຫັ້ນເພິ່ນໄດ້ສອນໝົດແລ້ວ. ຖ້າໃຜທີ່ພາດໂອກາດນີ້ກະບໍ່ ເປັນຫຍັງ. ເຮົາມາເບິ່ງກັນເລີຍ.

1. ເຂົ້າໃຈຄຳທີ່ເຮົາຈະຄົ້ນຫາ

 

2. ເພີ່ມຂໍ້ມູນທ່ານໃສ່ພຽງແຕ່ຄິຣກດຽວ

ໂຕຄົນລາວເຮົາຍັງບໍ່ທັນໄດ້ໃຊ້ໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດປານໃດກະເລີຍເວົ້າຫຍໍ້ໆເອົາສະ. ມັນຈະເຮັດວຽກໂດຍໃຊ້ຂໍ້ມູນໃນອີເມວຂອງເຮົາ (Google Gmail).

 

3. ຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າທ່ານຕ້ອງການຫຍັງ

 

ທີ່ມາ Google Official Blog