ວິທີແກ້ໄຂເມື່ອ cmd has been disabled by your administrator

ມາຕໍ່ກັນກັບບັນຫາ “has been disabled by your administrator” ນິມັນຈະມີທັງໝົດສາມຢ່າງທີ່ເປັນນິມັນກະມີ: ວິທີແກ້ໄຂເມື່ອ Task Manager has been disabled by your administrator , ວິທີແກ້ໄຂເມື່ອ Registry editor has been disabled by your administrator   ແລະ cmd has been disabled by your administrator. ສ່ວນໃນເລື່ອງນີ້ກະຈະມາບອກວິທີການແກ້ບັນຫາ cmd has been disabled by your administrator ເຮົາກະບໍ່ຮູ້ວ່າບັນຫານີ້ບັນຫຼາຍປານໃດແຕ່ກະເອົາມາຂຽນໄວ້ໃຫ້ມັນຄົບອັນພວກ “has been disabled by your administrator” ນິ.

1. ກົດປຸ່ມ Home ຄ້າງໄວ້ຫຼັງຈາກນັນກົດປຸ່ມ R(ເຮົາຈະໃຊ້ງານ Run)

 DSC04236

2. ພິມ gpedit.msc

 Untitled

3.  ຢູ່User Configuration ໄປ Administrative Templates ຄິຣກ System

 Untitled2

4. ເບິ່ງແຖບທາງຂວາຄິຣກ Prevent access to the command prompt

 Untitled

5. ຕິກເອົາ Disabled

 Untitled1

6. ຄິ້ຣກ Apply ຫຼື OK

7. ສຳເລັດ

By Douangtavanh Kongphaly