ວິທີປິດການໃຊ້ງານ JAVA

ຈາກຂ່າວ ພົບຊ່ອງໂວໃໝ່ໃນ JAVA, ປິດໃຊ້ງານ JAVA ດ່ວນ ເຮົາກໍຈະມາບອກວິທີການປ້ອງກັນຊ່ອງໂວດັ່ງກ່າວນັ້ນກໍ່ຄືການປິການໃຊ້ງານ JAVA ໃນຄອມຂອງເຮົາ ແລະ ຍັງລວມນຳ Web browser ອີກດ້ວຍເຮົາມາເບິ່ງວິທີກັນເລີຍ

ຖອນການຕິດຕັ້ງ JAVA ໃນຄອມພິວເຕີຂອງເຮົາ

Untitled

ເຂົ້າໄປ Control Panel => ຊອກຫາຊື່ໂປແກມ Java => ກົດ Uninstall

ປິການໃຊ້ງານປັກອິນ Java ໃນ Google Chrome

Untitled1

ພິມ about:plugins ໃນຊ່ອງ Address bar

Untitled2

ຊອກຫາຊື່ Java ແລ້ວກົດ Disable

ປິດການໃຊ້ງານ Java ໃນ Internet Explorer

Untitled3

ກົດປຸ່ມດຟືອງທີ່ຢູ່ຂາວມືເທິງສຸດ, ແລ້ວກົດ Manage add-ons

Untitled4

ຊອກຫາຊື່ Java ແລ້ວກົດ Disable

ປິດການໃຊ້ງານ Java ໃນ Mozilla Firefox

Untitled5

ກົດ Firefox(ເມນູ), ແລ້ວຫຼັງຈາກນັ້ນກົດ Add-ons

Untitled6

ກົດແຖບປັກອິນ(plugins), ຊອກຊື່ Java ແລ້ວກົດ Disable

ຄອມຂອງທ່ານກໍ່ປອດໄພແລ້ວ, ຫາກມີໂຕໃດບໍ່ເຂົ້າໃຈສາມາດຖາມໄດ້ຢູ່ທີ່ Forum ຫຼື ໃຫ້ຄວາມເຫັນ