NASA

NASA ພາ Nexus S ອອກສູ່ອາວາກາດດ້ວຍກະສວຍອາວາກາດ

NASA ໄດ້ພາພົນພວກ Android ທີ່ເປັນຜູ້ໂຊກດີທີ່ NASA ໃຫ້ໄປທ່ອງໂລກອາວາກາດເຊິ່ງຜູ້ ໂຊກດີຄົນ ນີ້ກໍ່ແມ່ນ Google Nexus S ເປັນ Smartphone ລະບົບປະຕິບັດການ Androidເຄື