BitDefender ແຈກ BitDefender Internet Security 2012 ຟີຣລາຍເຊັ່ນ 1 ປີ

ສືບຕໍ່ຈາກເລື່ອງ BitDefender ແຈກລາຍເຊັ່ນ Bitdefender Antivirus 2012 ສຳລັບ Mac ຟີຣ 1 ປີ. ເນື້ອຫາກໍ່ຈະບໍເວົ້າຫຍັງຫຼາຍເພາະເວົ້າມາ ແລ້ວໃນເລື່ອງກ່ອນໜ້ານີ້, ຖ້າໃຜຍັງບໍ່ໄດ້ອ່ານກໍສາມາດກັບໄປອ່ານໄດ້. ມາເຂົ້າເລື່ອງກັນເລີຍ!

1. ເຂົ້າໜ້າໂປໂມຊັ້ນທີ່ເພິ່ນແຈກກ່ອນເລີຍ ຄິຣກ

2. ກອບຂໍ້ມູນລົງໄປ. ເລືອກເອົາ BitDefender Internet Security 2012 ແລະ ປະເທດ(Country)ໃຫ້ໃສ່ Australia ເພາະປະເທດເພິ່ນເປັນຄົນ ແຈກ.

 Untitled

3. ຄິຣກ Summit.

4. ຫຼັງຈາກນັ້ນຈະເປັນແບບນີ້.

 Untitled1

Untitled3

5. ເຂົ້າໄປເບິ່ງກ່ອງຂໍ້ຄວາມເຂົ້າທີ່ທ່ານໄດ້ກອບຂໍ້ມູນລົງໄປໃນຂັ້ນຕອນທີ່ 2

6. ຖ້າໄດ້ກໍ່ຈະເປັນແບບນີ້. ສຳເລັດ.

 Untitled2

By Douangtavanh Kongphaly