ແຈກລາຍເຊັ່ນ DriverScaner 2013 ສຳລັບທຸກໆຄົນ

ຫລັງຈາກໂປໂມເຊິນທີ່ເຮົາໄດ້ຂຽນໄວ້ກ່ຽວກັບ ແຈກລາຍເຊັ່ນ DriverScaner 2012 ຟຼີ 1 ປີ ສຳລັບທຸກໆຄົນ ແຕ່ໂປໂມເຊິນນີ້ຫມົດອາຍຸແລ້ວຕັ້ງ ແຕ່ເດືອນ 3 ທີຜ່ານມາ. ມາຮອດມື້ນີ້ເພິ່ນກະໄດ້ຈັດໂປໂມເຊິນໃຫມ່ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ແຕ່ເທື່ອນີ້ມແມ່ນໄດ້ປ່ຽນມາແຈກ DriverScaner 2013 ຟັງແລ້ວຫນ້າສົນໃຈແມ່ນບໍ່? ຫາກໃຜຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າໂປແກມ DriverScaner 2013 ເຮັດຫຍັງໄດ້ແນ່. DriverScaner 2013 ເປັນໂປແກມທີ່ຈະມາ ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຫາ Driver ຄອມຂອງທ່ານໂດຍທີທ່ານບໍ່ຕ້ອງຮູ້ວ່າຄອມຂອງທ່ານໃຊ້ Hardware ຄ້າຍໃດ? ຊື່ຫຍັງ? ເປັນຕົ້ນ.

ເຮົາມາເບິ່ງວິທີເຮັດກັນເລີຍ.

ໝາຍເຫດ: ລາຍເຊັ່ນນີ້ສາມາດໃຊ້ໄດ້ທັງ DriverScaner 2012 ແລະ DriverScaner 2013

1. ເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໄປຜູ້ທີ່ໃຫ້ບໍລິການ Web proxy ກ່ອນ. (ຕ້ອງແມ່ນ Web proxy ທີ່ປ່ຽນ IP Adress ເຮົາເປັນປະເທດອັງກິດເທົ່ານັ້ນ)

Web proxy ທີ່ເຮົາແນະນຳ kingsurfproxy ; proxfree ; 123fast ເລືອກເອົາໂຕໃດກະໄດ້

2. ແລ້ວພິມລິ້ງນີ້ໃສ່ຊ່ອງນີ້ເບິ່ງຕາມຮູບ. ຫລັງຈາກນັ້ນຄິຣກ Suff

https://store.uniblue.com/278/purl-DSpr-rkf?x-source=pr&x-pr=covermount-free&x-covermount-free=webuser_DS

 Untitled1

3. ເຮົາຕ້ອງເບິ່ງດີໆວ່າ: ລາຄາມັນຈະເປັນ 0.00 ສະແດງວ່າຟຼີບໍ່ເສຍເງິນຈັກກີບ ແລະ ກອບແບບຟອມ. ບ່ອນຊ່ອງ Country ໃຫ້ໃສ່ວ່າ Laos ປະເທດເຮົາເອງນິລະເພາະບໍ່ຕ້ອງໃສ່ VAT ID. ແລ້ວຄິຣກ Next.

 Untitled

4. ຫລັງຈາກຄິຣກ Next ແລ້ວຈະພາເຮົາມາເຫັນຫນ້ານີ້, ໃຫ້ຄິຮກ Complete Registration

 Untitled2

5. ແລ້ວຈະເຫັນຫນ້ານີ້

 Untitled3

6. ເຂົ້າໄປກ່ອງຂໍ້ຄສາມເຂົ້າຫຍູ່ເມວຂອງທ່ານ ແລະ ມັນສົ່ງເມວມາແລ້ວ, ເປີດເບິ່ງກໍ່ຈະໄດ້ລາຍເຊັ່ນຟຼີແລ້ວເປັນເວລາ 1 ປີເຕັມ.

 Untitled4