ຢາກໄດ້  Iphone ທີ່ຖືກ ແລະ ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ເຊິ່ງສາມາດເຮັດເອງໄດ້. ໃຜຢາກເຮັດຕາມກະເຮັດເດີ້ຄັນເຮັດ ໄດ້.

By Douangtavanh Kongphaly