ເບິ່ງການຖ່າຍທອດສົດງານ Unpacked 2013 ຄັ້ງທີ່ 2

unpacked-2013-episode-2

ທ່ານສາມາດເບິ່ງການຖ່າຍທອດສົດງານ Unpacked 2013 ຄັ້ງທີ່ 2 ເຊິ່ງຈະຈັດຂຶ້ນມື້ອື່ນນີ້ທີ 4 ກັນຍາ ເວລາ 00:00 ໂມງ(ທ່ຽງຄືນຂອງວັນທີ 4). ໃນງານດັ່ງກ່າວຄາດວ່າໜ້າຈະເປີດໂຕ Galaxy Note 3.

ທ່ານສາມາດເບິ່ງການຖ່າຍທອດສົດໄດ້ຜ່ານທາງຊ່ອງ SAMAUNGmobile ໃນ Youtube