ແຮກ

Facebook ໄດ້ບອກວ່າຫຼາຍກວ່າ 6 ແສນບັນຊີຖືກແຮກໃນແຕ່ລະມື້

ຕາມການລາຍງານຈາກທາງ Facebook ໃນນທີ 28 ໄດ້ບອກຢູ່ບ໋ອກຂອງເພິ່ນວ່າ:ມີຫຼາຍກ່ວາ 6 ແສນບັນຊີໄດ້ຖືກແຮກໄປໃນແຕ່ລະມື້ ແລະ ອີກ 5 ລ້ານຄົນເຈີກັບສະແປມໃນມື້ໜຶ່ງ. ຂໍ