ແຮກ

Facebook ໄດ້ບອກວ່າຫຼາຍກວ່າ 6 ແສນບັນຊີຖືກແຮກໃນແຕ່ລະມື້

[https://picasaweb.google.com/lh/photo/hlNTXn-MX7eV9J8wWZwOh-t8GTq8J1_oDm_Q8Bv-Wrw?feat=embedwebsite] ຕາມການລາຍງານຈາກທາງ Facebook ໃນນທີ 28 ໄດ້ບອກຢູ່ບ໋ອກຂອງເພິ່ນວ່າ:ມີຫຼາຍກ່ວາ 6 ແສນບັນຊີໄດ້ຖືກແຮກໄປໃນແຕ່ລະມື້ ແລະ