Microsoft ຫຼຸດລາຄາ Surface RT ລົງແຕ່ລະລຸ້ນລົງ $150

Surface RT

Microsoft ໄດ້ຫຼຸດລາຄາ Surface RT ລົງ $150 ເພື່ອເປັນການກະຕຸ້ນຍອດຂາຍໃຫ້ດີຂຶ້ນ ໃນການຫຼຸດລາຄາດັ່ງ ກ່າວແມ່ນເພິ່ນຫຼຸດທັງສອງລຸ້ນຄືລຸ້ນ 32GB ແລະ 64GB. ລາຍລະອຽດຂອງລາຄາມີດັ່ງນີ້:

  • Surface RT 32GB ຈາກ $499 ເຫຼືອ $349
  • Surface RT 32GB ຈາກ $599 ເຫຼືອ $449
  • Surface RT 32GB ພ້ອມ Touch Cover ຈາກ $599 ເຫຼືອ $449
  • Surface RT 32GB ພ້ອມ Touch Cover ຈາກ $699 ເຫຼືອ $549

ຂອບໃຈທີ່ມາ TheVerge