ມາ​ແລ້ວ Google Chrome 64-bit ສຳ​ລັບ Windows 7 ແລະ Windows 8

Google ປ່ອຍ Google Chrome 64-bit ສຳ​ລັບ Windows 7 ແລະ Windows 8 ແລ້ວຫຼັງ​ຈາກ​ທີ​ເປີດ​ໃຫ້​ທົດ​ລອງ​ໃຊ້​ທຳ​ອິດ​ໃນ​ເດືອນ ກໍ​ລະ​ກົດ​ທີ​ຜ່ານ​ມາໃນ​ລຸ້ນ Beta ​ຍັງ​ບໍ່​ສະ​ຖຽນໃຫ້​ນັກ​ພັດ​ທະ​ນາ ຫຼື ຄົນ​ທີ​ຢາກ​ລອງ​ໃຊ້​ກ່ອນ ແລະ ຮອດ​ຕອນນີ້​ກໍ​ໄດ້​ປ່ອຍ​ໃຫ້​ໃຊ້​ກັນ​ໃນ​ລຸ້ນ​ສະ​ຖຽນ​ແລ້ວ. Google Chrome 64-bit ຂໍ້​ດີ​ຂອງ​ມັນ​ຄື​ວ່າ​ເພີ່ມ​ຄວາມ​ໄວ​ໃນ​ການ​ປະ​ມວນ​ຜົນ​ພາບກ​ຣາບ​ຟິກ ແລະ ເນື້ອ​ຫາ​ບັນ​ເທິງ​ເປັນ​ຕົ້ນ.

ສາ​ມາດ​ດາວໂຫຼດ​ໄດ້​ທີ Google Chrome

ຂ່າວ​ເກົ່າ ມາ​ແລ້ວ Google Chrome 64-bit Beta ສຳ​ລັບ Windows 7 & Windows 8