ຟຼີລາຍເຊັນ Trend Micro Titanium Internet Security 2013 6 ເດືອນ

Trend Micro ບໍລິສັດຜະລິດໂປແກມປ້ອງກັນໄວຣັດໃນຄອມພິວເຕີໄດ້ແຈກລາຍເຊັນໂປແກມ Trend Micro Titanium Internet Security 2013 ໃຫ້ໄປທົດລອງໃຊ້ກັນເປັນເວລາຫົກເດືອນ. ການແຈກລາຍເຊັນດັ່ງກ່າວແມ່ນຈະ ແຈກຢູ່ໜ້າ Facebook Page ຂອງເພິ່ນເຊິ່ງແມ່ນ Trend Micro Fearless Web ລິ້ງຂອງໜ້າແຈກ ແມ່ນ https://www.facebook.com/fearlessweb/app_270297486351364 ແລ້ວກອບແບບຟອມ ແລະ ເລືອກລະບົບປະຕິບັດການທີ່ທ່ານໃຊ້ເຊັ່ນ: Windows ຫຼື Mac. ລາຍເຊັນຈະຖືກສົ່ງຫາທ່ານຜ່ານເມວຂອງທ່ານ.