ຟີຣລາຍເຊັ່ນໂປຣແກມ Sonic PDF Creator

 

Sonic PDF Creator ເປັນໂປຣແກມຈາກ Investintech ທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູເປັນມືອາຊີບ ແລະ ສ້າງເອກ ກະສານທີ່ປອດໄພຈາກທູກໆໂປຣແກມໃນວິນໂດ. ມັນງ່າຍທີ່ຈະໃຊ້ອີນເຕີເຟດເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດ ສ້າງເອກກະສານຈຳພວກ PDF ໂດຍທີ່ຜູ້ໃຊ້ບໍ່ມີພື້ນຖານກ່ຽວກັບໂປຣແກມນີ້ເລີຍ. Sonic PDF Creator ລາຄາປົກກະຕິແມ່ນ 75$ ຫຼື ປະມານ 6ແສນປາຍກີືບ, ແຕ່ຕອນນີ້ໄດ້ແຈກຟີຣສຳລັລສະມາ ຊິກໃນ Facebook.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: ຄິຣກ

ຂັ້ນຕອນການເອົາລາຍເຊັ່ນຟີຣ:

  1. ເຂົ້າໄປ Investintech facbook promo page.
  2. ຄິຣກ Like
  3. ພິມຊື່, ນາມສະກູນ ແລະ E-mailຂອງທ່ານ
  4. ກົດ  send me key code
  5. ເຂົ້າໄປ Inboxໃນ Mail ທ່ານເພື່ອເອົາລາຍເຊັ່ນ

By Douangtavanh Kongphaly