ສ້າງ​ບັນ​ຊີ Apple ID ໂດຍບໍ່​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ໃສ່ບັດ​ເຄຣ​ດິດ

ສ້າງ​ບັນ​ຊີ Apple ID ໂດຍບໍ່​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ໃສ່ບັດ​ເຄຣ​ດິດ

ການດາວໂຫຼດແອບໃນ Apple Store ນັ້ນແມ່ນເຮົາຈະຕ້ອງມີບັນຊີ Apple ID ກ່ອນຈຶ່ງສາມາດດາວໂຫຼດແອບໄດ້, ແຕ່ວ່າເຫັນຫຼາຍໆຄົນນັ້ນຍັງໃຊ້ບັນຊີຂອງໝູ່ ຫຼື ຂອງຮ້ານທີຕົນຊື້ມາ. ແລ້ວຈາກປະສົບການຂອງຜູ້ຂຽນຖາມຜູ້ທີ່ເຂົາໃຊ້ບັນຊີຂອງຄົນອື່ນນັ້ນ ຄຳຕອບສ່ວນຫຼາຍກໍຈະແມ່ນ ມັນຕັ້ງຍາກ, ເຮັດບໍ່ເປັນ ຫຼື ຕ້ອງໃຊ້ບັດເຄຣດິດໃນການສ້າງບັນຊີ. ບາງຄັ້ງກໍມີຄົນຄິດເສຍເງິນໃຫ້ຮ້ານສ້າງໃຫ້ກໍມີເຊິ່ງຄ່າເສຍຫາຍກໍປະມານ 1 ແສນກີບຕໍ່ໜຶ່ງບັນຊີ. ການສ້າງບັນຊີ Apple ID ນັ້ນຖ້າຈະໃຫ້ເວົ້າແລ້ວມັນກໍຍາກສຳລັບຜູ້ທີບໍ່ຮູ້ເລື່ອງໄອທີແຕ່ກໍບໍ່ຍາກເກີນໄປ ເມື່ອເຮັດເປັນແລ້ວເລື່ອງຍາກໆກໍຈະກາຍເປັນເລື່ອງນ້ອຍໆໄປເລີຍ.

ເປັນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງມີບັນຊີ Apple ID ເປັນຂອງຕົນເອງ?

ການມີບັນຊີ Apple ID ເປັນຂອງຕົນເອງນັ້ນມີຂໍ້ດີຫຼາຍດ້ານເລີຍລະເຊັ່ນ: ເວລາເຮົາຕ້ອງການຈະດາວໂຫຼດແອບທີ່ບໍ່ເສຍເງິນ ແລະ ເສຍເງິນ, ໃຊ້ພື້ນທີ່ iCloud ທີ່ເປັນຂອງຕົນເອງ ແລະ ສຳຄັນທີສຸດກໍຄືໃຊ້ໃນການຕິດຕາມໂທລະສັບເຮົາເມື່ອມີການຕົກເຮຍເສຍຫາຍ. ນອກນັ້ນ, ເຮົາຍັງມີຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ຄວບຄຸມໄດ້ນຳອີກ.

ເຮົາຄວນຢຸດໃຊ້ບັນຊີຂອງຄົນອື່ນບໍ່?

ຄຳຕອບຄືຄວນເພາະວ່າຖ້າເຮົາໃຊ້ບັນຊີຄົນອື່ນແລ້ວເຮົາກໍຈະບໍ່ມີຄວາມເປັນສ່ວນຕົວເຊັ່ນ: ເຮົາຢາກອັບໂຫຼດຮູບສຳຮອງໄປ iCloud ກໍບໍ່ໄດ້ເພາະຄົນອື່ນກໍຈະເຫັນນຳ, ເຮົາບໍ່ສາມາດຊື້ແອບທີ່ເສຍເງິນໄດ້ຖ້າເຮົາຢາກຊື້ ແລະ ບັນຫາທີໃຫຍ່ທີ່ສຸດກໍຄືຖ້າມີການປ່ຽນລະຫັດຜ່ານເຮົາກໍຈະບໍ່ສາມາດດາວໂຫຼດແອບ ຫຼື ບໍ່ສາມາດເຮັດກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ບັນຊີ Apple ID ໄດ້ເລີຍ.

ວິທີສ້າງບັນຊີ Apple ID

 1. ກ່ອນອື່ນໝົດເຮົາຈະຕ້ອງມີບັນຊີອີເມວຂອງເຮົາກ່ອນຖ້າໃຜທີຍັງບໍ່ມີກໍໄປສະໝັກກ່ອນ, ສຳລັບໃຜທີມີບັນຊີອີເມວແລ້ວກໍໄປຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປໄດ້ເລີຍ.
 2. ໃນຂັ້ນຕອນນີ້ເຮົາຈະແຍກເປັນສອງຢ່າງຄື ການລົງທະບຽນຢູ່ເທິງ iPhone, iPad ຫຼື iPad ແລະ ຢູ່ເທິງຄອມພິວເຕີ.
  1. ສຳລັບລົງທະບຽນຢູ່ເທິງ iPhone, iPad ຫຼື iPad
   1. ເປີດແອບ App Stores ຂຶ້ນມາ.
   2. ເລືອກດາວໂຫຼດແອບຟີຣໂຕໃດກໍໄດ້
   3. ກົດ “get” ເພື່ອດາວໂຫຼດ

iphone6_ios8_app_store_get

4. ເມື່ອໜ້າຕ່າງເດ້ງຂຶ້ນມາໃຫ້ເລືອກເອົາສ້າງບັນຊີ Apple ID ໃໝ່

5. ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳ ແລະ ກອບຂໍ້ມູນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ

6. ເມື່ອຮອດໜ້າທີ່ມີການຖາມເຖິງຂໍ້ມູນທາງການເງິນແມ່ນໃຫ້ເລືອກເອົາບໍ່ມີ(None)

ios8_payment_type

7. ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານກອບຂໍ້ມູນສຳເລັດແລ້ວ ແລະ ຮອດໜ້າທີ່ໃຫ້ທ່ານໄປຢືນຢັນບັນຊີ Apple ID ຂອງທ່ານຢູ່ອີເມວຂອງທ່ານ. ໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໄປຢືນຢັນກ່ອນຈຶ່ງສາມາດນຳໃຊ້ Apple ID ຂອງທ່ານ.

2. ສຳລັບລົງທະບຽນເທິງຄອມພິວເຕີ

 1. ເປີດໂປຣແກຣມ iTunes ຂຶ້ນມາ, ຫຼັງຈາກນັ້ນກົດເຂົ້າໄປທີ່ “iTunes Store”

itunes12_my_music

2. ເລື່ອນລົງມາລຸ່ມສຸດ, ໃຫ້ຊອກຫາກາທຸງຊາດເຊິ່ງມັນຈະຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂວາມືຂອງໜ້າຕ່າງ ແລ້ວເລືອກເອົາປະເທດລາວ.

3. ກົດເລືອກເອົາ App

itunes12_store_apps

4. ເລືອກດາວໂຫຼດແອບຟີຣ

itunes12_store_free_app

5. ເມື່ອມີໜ້າຕ່າງຖາມຫາ Apple ID ໃຫ້ທ່ານກົດ ສ້າງບັນຊີໃໝ່

itunes12_create_apple_id

6. ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳ ແລະ ກອບຂໍ້ມູນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ

7. ເມື່ອຮອດໜ້າທີ່ຖາມຫາຂໍ້ມູນທາງການເງິນແມ່ນໃຫ້ເລືອກເອົາບໍ່ມີ (None)

itunes12_payment_type

8. ຫຼັງຈາກປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນໝົດທຸກຢ່າງແລ້ວ ແມ່ນໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໄປຢືນຢັນບັນຊີຂອງທ່ານຢູ່ທີ່ອີເມວທີ່ທ່ານກອບເຂົ້າໄປ ຈຶ່ງຈະສາມາດໃຊ້ບັນຊີ Apple ID ຂອງທ່ານໄດ້.

ເຫັນບໍ່ວ່າມັນບໍ່ໄດ້ຍາກຈົນວ່າເຮົາບໍ່ສາມາດທີ່ຈະເຮັດໄດ້, ຖ້າມີຄຳຖາມຫຍັງເພີ່ມຕື່ມແມ່ນສາມາດໃຫ້ຄວາມເຫັນຢູ່ດ້ານລຸ່ມໄດ້ເລີຍ.

ຂອບໃຈຂໍ້ມູນ ແລະ ຮູບພາບຈາກ Apple Support