BitDefender ແຈກລາຍເຊັນໂປ ແກມສຳລັບແອນດ໋ອຍໃຫ້ໃຊ້ຟຼີ 6 ເດືອນ

ເພື່ອເປັນການຕອບແທນບຸນຄຸນໃຫ້ກັບລູກຄ້າທີ່ໄວ້ວາງໃຈໃຫ້ BitDefender ເປັນໂປແກມແອນຕີ້ໄວຣັດໃຫ້ຄອມ ທ່ານ ເພາະສະນັ້ນທາງ BitDefender ເພິ່ນຈຶ່ງແຈກລາຍເຊັ່ນໂປແກມ Bitdefender ແອນຕີ້ໄວຣັດສຳລັບລະບົບປະ ຕິບັດການແອນດ໋ອຍໃຫ້ໃຊ້ກັນເປັນເວລາຫົກເດືອນ ແຕ່ມີຂໍ້ແມ້ວ່າຕ້ອງເຂົ້າໄປລົງທະບຽນເອົາລາຍເຊັນທີ່ໜ້ານີ້ BitDefender  ແລະ ຈະຕ້ອງເປັນໜຶ່ງໃນໜຶ່ງລ້ານເທື່ອນີ້ມາກ່ອນໄດ້ກ່ອນເດີ້.