ວິທີດາວໂຫລດຟ໋າຍທີ່ 4shared ແບບບໍ່ຕ້ອງຖ້າ

4shared ເປັນເວັບຝາກຟ໋າຍອອນລາຍທີ່ຄົນລາວມັກຈະໄປໂຫລດເພງໃໝ່ເປັນຕົ້ນ ແຕ່ກະຕ້ອງໄດ້ຖ້າ 20 ວິ

ນາທີຈຶ່ງຈະໄດ້ໂຫລດ, ແຕ່ເຮົາມີທິບດີໆທີ່ບໍ່ຕ້ອງຖ້າເສຍເວລາ

1. ເຂົ້າເວັບ 4shared ຊອກຫາຟ໋າຍທີ່ຈະດາວໂຫລດ

2. ພິມໂຄດນີ້ໃສ່ address bar javascript:startDownload()

 

3. ຄິຣກ Enter ຫຼັງຈາກນັ້ນໜ້າດາວໂຫລດກໍ່ຈະເດັ້ງຂຶ້ນມາ

 

ຖ້າໃຜບໍ່ເຂົ້າໃຈ ຫຼື ມີບັນຫາໃຫ້ຄອມເມັ້ນ

By Douangtavanh Kongphaly