ແຕ້ມ Venn Diagram ງ່າຍໆດ້ວຍ​ພາ​ສາ Python

source: https://spriglobal.org/moda-analysis/

ເຮົາ​ຈະ​ແຕ້ມ​ຮູບ​ຄື​ຮູບ​ຂ້າງ​ເທິງ​ໄດ້​ແນວ​ໃດ?

ທຳ​ອິດ​ເຮົາ​ກະ​ຄິດ​ວ່າ​ ມັນ​ບໍ່​ໄດ້​ແຕ້ມ​ຍາກ​ປານນັ້ນ Microsoft PowerPoint ກະ​ຄົງ​ຈະ​ແຕ້ມ​ໄດ້​ຢູ່ ແຕ່​ບາດ​ມາ​ລອງ​ແທ້ໆ ແມ່ນ​ມັນ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ແຕ້ມ​ໄດ້ 🙁 ເຮົາ​ກະ​ເລີຍ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ຖາມ​ອາ​ກົງ​ອາ​ກູ ເບິ່ງວ່າ​ໃຊ້​ອັນ​ໃດ​ແຕ້ມ​ໄດ້​ແນ່.

ສະ​ຫຼຸບ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ໄປ​ຖາມ​ອາ​ກົງ​ອາ​ກູ ກະ​ໄດ້​ຜົນ​ສະຫຼຸບ 2 ຕົວ​ເລືອກ: 1. ໃຊ້ R programming, 2. ໃຊ້ Python. ເຮົາ​ກະ​ເລີຍ​ເລືອກໃຊ້ Python ເພາະ​ວ່າ​ຕົນ​ເອງ​ຄຸກ​ຄີ​ກັບ​ມັນຫຼາຍກວ່າ R programming.

…