ລາຍ​ຊື່ຊົນ​ເຜົ່າ​ທັງ​ໝົດ​ໃນ ສ​ປ​ປ ລາວ

ຊົນເຜົ່າຢູ່ໃນ ສ​ປ​ປ ລາວມີທັງ ໝົດ 50* ຊົນເຜົ່າ ແລະ ມີ 4 ໝວດພາສາ

ອັນດັບ ຊື່ເອີ້ນລວມ
I. ໝວດພາສາລາວ-ໄຕ (ມີ 8 ຊົນເຜົ່າ)
1. ຊົນເຜົ່າ ລາວ
2. ຊົນເຜົ່າ ໄຕ
3. ຊົນເຜົ່າ ຜູ້ໄທ
4. ຊົນເຜົ່າ ລື້
5. ຊົນເຜົ່າ ຍວນ
6. ຊົນເຜົ່າ ຢັ້ງ
7. ຊົນເຜົ່າ ແຊກ
8. ຊົນເຜົ່າ ໄທເໜືອ
II. ໝວດພາສາມອນ-ຂະແມ (ມີ 33 ຊົນເຜົ່າ)
9. ຊົນເຜົ່າ ກຶມມຸ
10. ຊົນເຜົ່າ ໄປຣ
11. ຊົນເຜົ່າ ຊິງມູນ
12. ຊົນເຜົ່າ ຜ້ອງ
13. ຊົນເຜົ່າ ແທ່ນ
14. ຊົນເຜົ່າ ເອີດູ
15. ຊົນເຜົ່າ ບິດ
16. ຊົນເຜົ່າ ລະເມດ
17. ຊົນເຜົ່າ ສາມຕ່າວ
18. ຊົນເຜົ່າ ກະຕາງ
19. ຊົນເຜົ່າ ມະກອງ
20. ຊົນເຜົ່າ ຕຣີ
21. ຊົນເຜົ່າ ຢຣຸ
22. ຊົນເຜົ່າ ຕຣຽງ
23. ຊົນເຜົ່າ ຕະໂອ້ຍ
24. ຊົນເຜົ່າ ແຢະ
25. ຊົນເຜົ່າ ເບົຣາ
26. ຊົນເຜົ່າ ກະຕູ
27. ຊົນເຜົ່າ ຮາຣັກ
28. ຊົນເຜົ່າ ໂອຍ
29. ຊົນເຜົ່າ ກຣຽງ
30. ຊົນເຜົ່າ ເຈັງ
31. ຊົນເຜົ່າ ສະດາງ
32. ຊົນເຜົ່າ ຊ່ວຍ
33. ຊົນເຜົ່າ ຍະເຫີນ
34. ຊົນເຜົ່າ ວະລີ
35. ຊົນເຜົ່າ ປະໂກະ
36. ຊົນເຜົ່າ ຂະແມ
37. ຊົນເຜົ່າ ຕຸ້ມ
38. ຊົນເຜົ່າ ງວນ
39. ຊົນເຜົ່າ ມ້ອຍ
40. ຊົນເຜົ່າ ກຣີ
41. ຊົນ​ເຜົ່າ ບ​ຣູ*
III. ໝວດພາສາ ມົ້ງ-ອິວມຽນ (ມີ 2 ຊົນເຜົ່າ)
42. ຊົນເຜົ່າ ມົ້ງ
43. ຊົນເຜົ່າ ອິວມຽນ
IV. ໝວດພາສາ ຈີນ-ຕີເບດ (ມີ 7 ຊົນເຜົ່າ)
44. ຊົນເຜົ່າ ອາຄາ
45. ຊົນເຜົ່າ ພູນ້ອຍ
46. ຊົນເຜົ່າ ລາຫູ
47. ຊົນເຜົ່າ ສີລາ
48. ຊົນເຜົ່າ ຮາຢີ
49. ຊົນເຜົ່າ ໂລໂລ
50. ຊົນເຜົ່າ ຫໍ້

ຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ ປຶ້ມ ຄູ່ມື ນັກເດີນສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ IV ປີ 2015

*28/12/2018: ອີງ​ຕາມ ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ໄໝ​ສາ​ມັນ ເທື່ອ​ທີ 6 ຂອງ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຊຸດ​ທີ VIII ໄດ້​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ບ​ຣູ ຈັດ​ຢູ່​ໃນ​ໝວດ​ພາ​ສາ​ມອນ-ຂະ​ແມ ເປັ​ນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຊົນ​ເຜົ່າ ຂອງ ສ​ປ​ປ ລາວ ແລະ ໄດ້​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ຈຳ​ນວນ​ຊົນ​ເຜົ່າ ໃນ ສ​ປ​ປ ລາວ ຈາກ 49 ຊົນ​ເຜົ່າ ມາ​ເປັນ 50 ຊົນ​ເຜົ່າ ຕາມ​ມະ​ຕິ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ສະ​ບັບ​ເລກ​ທີ 108/ສ​ພ​ຊ, ລົງ​ວັນ​ທີ 05 ທັ​ນ​ວາ 20ົ້18.

 

You can track Lao-Japan Bus (Green Bus) via website

Good news for bus lover in Vientiane Capital, You can track the Lao-Japan Bus or Green Bus via website call Lao-BusNavi. It is a very big improvement of Lao Bus transport. This tracking website is working perfectly on smartphone devices such as Android OS and iOS. There is a one problem is that you can not see all bus in some route while I am writing and I hope they will add more tracking bus for best practice.

Last year, Lao Bus office announced University Bus Pass (UBP) Project for University student and student who using bus everyday. The students will pay only 400 000 KIP per year for UBP, unlimited using and can use in all buses (Green Bus and Blue Bus) that have service in Vientiane Capital.

… 

 

ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ຕິດ​ຕາມ​​ຕຳ​ແໜ່ງລົດ​ເມ​ຂຽວ​ໄດ້​ແລ້ວ​ຜ່ານ​ເວັບ​ໄຊ

ຫຼັງຈາກປີກາຍນີ້ໄດ້ນຳເອົາລະບົບການຈ່າຍເງິນຜ່ານບັດສຳລັບນັກຮຽນ ແລະ ນັກສຶກສາເຂົ້າເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍ ແລະ ສະດວກສະບາຍ ໂດຍຄ່າລົງທະບຽນເຮັດບັດແມ່ນ 400 000 ກີບຕໍ່ປີ ຖືວ່າຄຸ້ມຄ່າຫຼາຍສຳລັບໃຜທີໃຊ້ບໍລິການລົດເມເປັນປະຈຳໂດຍທ່ານສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບລົດເມທຸກສາຍທີໃຫ້ບໍລິການໃນພື້ນທີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ລ່າສຸດເພິ່ນກໍໄດ້ພັດທະນາໄປອີກຂັ້ນກັບການໃຫ້ບໍລິການລົດເມຂຽວ ທ່ານສາມາດຕິດຕາມຕຳແໜ່ງລົດເມຂຽວໄດ້ຜ່ານເວັບໄຊ Lao-BusNavi  ຫຼັງຈາກໄດ້ທົດລອງໃຊ້ຜ່ານຄອມພິວເຕີ, ມືຖືລະບົບປະຕິບັການ Android ແລະ iOS ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ດີ. ຖືວ່າມີປະໂຫຍດຫຼາຍສຳລັບຂີ່ລົດເມເລີຍ ເພາະມັນສ້າງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຕິດຈາມວ່າລົດເມຮອດໃສແລ້ວ ໃນກໍລະນີທີເຮົາກຳລັງຖ້າລົດເມຢູ່. ນອກນັ້ນແລ້ວ, ເຮົາຄິດວ່າມັນຍັງຈະແກ້ບັນຫາໃນການຈັດສັນເວລາອອກ ແລະ ເຂົ້າຂອງລົດເມສາຍຕ່າງໆ ເພາະຜູ່ຈັດສັນຕາຕະລາງລົດເມສາມາດຮູ້ໄດ້ແນ່ນອນວ່າລົດເມນັ້ນອອກຈັກໂມ ແລະ ໃຊ້ເວລາເທົ່າໃດໃນການໄປ ແລະ ກັບໃນຊ່ວງເວລາຮີບດ່ວນ ແລະ ທຳມະດາ.

… 

 

ເຊີນ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ງານ GDG DevFest Vientiane 2014

ເຮົາ​ຂໍ​ເຊີນ​ຊວນ​ທຸກໆ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ງານ GDG DevFest Vientiane 2014 ງານ​ສຳ​ມະ​ນາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ໄອ​ທີ​ທີ່​ໃຫຍ່​ທີ​ສຸດ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ລາວ ຈັດ​ໂດຍ GDG Vientiane (Google Developer Group Vientiane) ໃນ​ວັນ​ທີ 19 ຕຸ​ລາ 204 ເວ​ລາ 8:30 ຫາ 18:00 ຢູ່​ທີ ສະ​ໂມ​ສອນ​ໃຫ​ຍ່ ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດ.

ງານນີ້​ແມ່ນ​ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ເປັນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ໃນ​ປີ 2013 ຜ່ານ​ມາ ແລະ ໄດ້​ຮັບ​ສຽງ​ຕອບ​ຮັບ​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ​ຈາກ​ຄົນ​ໃນ​ວົງ​ການ​ໄອ​ທີ ແລະ ບໍ່​ໄອ​ທີ.

… 

 

Google Street View ມາ​ຮອດ​ລາວ​ແລ້ວ

Google Street View in Laos 2

ຂອບ​ໃຈ​ຮູບ​ຈາກ ທ່ານ jimmy jkm thammavong

ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ ຂອງວັນ​ທີ 23/07/2014 ທີ່ ໂຮງ​ແຮມ ດອນ​ຈັນ​ພາ​ເລ​ສ ໄດ້​ມີ​ງານ​ເປີດ​ໂຕ Google Street View ໃນ​ປະ​ເທດ​ລາວ​ຂຶ້ນ.

Street View ແມ່ນ​ອີກ​ໜຶ່ງ​ເຄື່ອງ​ມືການ​ໃຊ້​ງານ​ໃນ Google Maps ເປັນ​ເຄື່ອງ​ມື​ທີ່​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ຜູ້​ໃຊ້​ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ໄປ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ທີ​ຜູ້​ໃຊ້​ນັ້ນ​ຢ​າກ​ເບິ່ງ​ໄດ້​ໂດຍ​ມັນ​ຈະ​ສະ​ແດງ​ພາບ​ແບບ 360 ອົງ​ສາ, ມັນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຮົາ​ຮູ້​ສຶກວ່າ​ເຮົາ​ກຳ​ລັງ​ຢ່າງ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດໆ​ນັ້ນ​ເລີຍ​ລະ. Street View ເປັນ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ໃໝ່​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ປະ​ສົ​ບ​ການ​ເກົ່າໆ​ໃນ​ການ​ເບິ່ງ​ແຜນ​ທີ່​ຂອງ​ທ່ານ​ປ່ຽນ​ໄປ ວິ​ທີ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ຂອງ​ມັນ​ກະ​ຄື​ວ່າ​ຈະ​ມີ​ລົດ​ທີ່​ຕິດ​ຕັ້ງ​ເຄື່ອງ​ມື​ພິ​ເສດ​ໃນ​ການ​ຖ່າຍ​ຮູບ​ແບບ 360 ອົງ​ສາ ແລ້ວຫຼັງ​ຈາກນັ້ນ​ກໍ​ຈະ​ນຳ​ພາບ​ທີ່​ໄດ້​ມານັ້ນ​ມາ​ຕັດ​ຕໍ່​ກັນ​ເປັນ​ຮູບ​ດຽວ. ຫາກ​ທ່ານ​ຄິດ​ພາບບໍ່​ອອກ​ໃຫ້​ເບິ່ງ​ຕາມ​ຮູບ​ຂ້າງ​ລຸ່ມ​ໄດ້​ເລີຍ. …