ການຫຼຸດ​ພົ້ນ​ອອກ​ຈາກ​ສະ​ຖາ​ນະ​ພາບປະ​ເທດ​ດ້ອຍ​ພັດ​ນະ​ນາ​ແມ່ນ​ຫຍັງ?

ການຫຼຸດ​ພົ້ນ​ອອກ​ຈາກສະ​ຖາ​ນະ​ປະ​ເທດ​ດ້ອຍ​ພັ​ດ​ທະ​ນາ​ ເປັນ​ເປົ້າ​​ໝາຍສູ້​ຊົນ​ຂອງປະ​ເທດ​ເຮົາ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ໄດ້​ໃນ​ປີ 2025 ເຊິ່ງວ່າ ປະ​ເທດ​ທີ່​ຂຶ້ນ​ສະ​ຖາ​ນະເປັນ​ປະ​ເທດ​ດ້ອຍ​ພັດ​ທະ​ນາ ຫຼື Least Developed Country (LDC ຕໍ່​ໄປ​ແມ່ນ​ຈະ​ໃຊ້​ຄຳ​ຫຍໍ້​ໂຕ​ນີ້​) UN ໃຫ້​ນິ​ຍາມ​ວ່າ ເປັນປະ​ເທດ​ທີ່​ມີ​ລາຍ​ຮັບ​ຕ່ຳ ແລະ ມີ​ຂໍ້​ຈຳ​ກັດ​ດ້ານ​ໂຄງ​ຮ່າງ ທີ່​ກີດ​ຂວາງ​ການ(structural impediments)​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ.

… 
 

ຄຳ​ຖາມສຳ​ພາດ​ໂຄງ​ການ​ຊາວ​ໜຸ່ມ​ເດີນ​ທະ​ເລ ອາ​ຊຽນ-ຍີ່​ປຸ່ນ (SSEAYP) ຄັ້ງ​ທີ 43 ປີ 2016

ຈາກປະສົບການໂຕຈິງຂອງຜູ້ຂຽນທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາຮອບສຳພາດ ຂອງ ໂຄງການ ຊາວໜຸ່ມເດີນທະເລ ອາຊຽນ-ຍີ່ປຸ່ນ (SSEAYP) ຄັ້ງທີ 43 ປີ 2016. ເຮົາມາເບິ່ງກັນວ່າແນວທາງການສຳພາດຂອງຄະນະກຳມະການວ່າເຂົາມີຄຳຖາມສຳພາດຜູ້ຜ່ານເຂົ້າຮອບສຳພາດມີຄວາມຍາກງ່າຍສ່ຳໃດ.

… 

 

ຄຳ​ຖາມ​ສອບ​ເສັງໂຄງ​ການ​ຊາວ​ໜຸ່ມ​ເດີນ​ທະ​ເລ ອາ​ຊຽນ-ຍີ່​ປຸ່ນ (SSEAYP) ຄັ້ງ​ທີ 43 ປີ 2016

ບົດຄວາມນີ້ຈະເປັນແນວທາງສຳລັບໃຜທີ່ຈະສອບເສັງ ໂຄງການ ຊາວໜຸ່ມເດີນທະເລ ອາຊຽນ-ຍີ່ປຸ່ນ (SSEAYP) ໃນປີຕໍ່ໆໄປ. ຄຳຖາມທີ່ບອກນີ້ ແມ່ນໄດ້ຈາກປະສົບການທີ່ໄປເສັງໃນຮອບ ສອບເສັງຄັດເລືອກ ປີ 2016 ເຊິ່ງເປັນປີທຳອິດທີ່ກຳມະການສອບເສັງໄດ້ປ່ຽນຈາກການເສັງທີ່ເປັນ ພາສາລາວ ມາເປັນ ພາສາອັງກິດ  ແລະ ປີຕໍ່ໆໄປກໍອາດຈະເປັນພາສາອັງກິດເລີຍກໍເປັນໄດ້.
… 

 

ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ເບິ່ງການ​ສັນ​ຈອນ​ວ່າ​ເສັ້ນ​ໃດ​ລົດ​ຕິດ​ຜ່ານ​ເວັບ​ໄຊ​ຕິດ​ຕາມ​ລົດ​ເມ

ເວັບໄຊຕິດຕາມລົດເມໄດ້ມີການປັບປຸງໜ້າເວັບໃໝ່ ດ້ວຍການເພີ່ມຂໍ້ມູນຄວາມໄວຂອງລົດເມ ແລະ ຂໍ້ມູນການສັນຈອນ. ໃນເດືອນ ມັງກອນທີ່ຜ່ານມາ ເພິ່ນໄດ້ເພີ່ມຂໍ້ມູນທັງສອງນີ້ເຂົ້າ ເຊິ່ງມັນເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍສຳລັບຜູ້ຂັບຂີ່ ເພາະເຮົາສາມາດຮູ້ໄດ້ວ່າເສັ້ນໃດລົດຂັບເຄື່ອນໄປໄດ້ຊ້າ ຫຼື ເສັ້ນໃດລົດສາມາດຂັບເຄື່ອນໄປໄດ້ໄວ.

 

ທ່ານສາມາດເຂົ້າໄປເບິ່ງຂໍ້ມູນໄດ້ທີ lao.busnavi.asia

… 

 

ສະ​ຖິ​ຕິການ​ສຳຫຼວດ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ ສ.ປ.ປ.ລາວ​ ຄັ້ງ​ທີ 4 ປີ 2015

 

ຈາກການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສເບື້ອງຕົ້ນເຫັນວ່າ ໃນວັນທີ 1 ເດືອນມີນາ 2015 ສ.ປ.ປ.ລາວ ມີພົນລະເມືອງທັງໝົດ ປະມານ 6.5 ລ້ານຄົນ ເຫັນວ່າມີການເພີ່ມຂຶ້ນຈາກປີ 2005 ປະມານ 870 ພັນຄົນ ໝາຍວ່າ ພົນລະເມືອງລາວເພີ່ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນ 1.45 ເປີເຊັນ.

…