Google Online Marketing Challenge ປີ 2017 ເປີດ​ໃຫ້​ລົງ​ທະ​ບຽນ​ແລ້ວ

ລະ​ດູ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ຫາ​ເທບນັກ​ການ​ຕະຫຼາດ​ສຳ​ລັບ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ມາ​ຮອດ​ແລ້ວ Google Online Marketing Challenge ປະ​ຈຳ​ປີ 2017 ຈັດ​ໂດຍ Google, ເປັນ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ທີ່​ເປີດ​ກວ້າງທົ່ວ​ໂລກ ແລະ ຍັງ​ຮອ​ງ​ຮັບ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລໃນປະ​ເທດ ລາວ ນຳ​ອີກ.

Google Online Marketing Challenge (GOMC) ເປັນ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເຮັດ​ການ​ຕະຫຼາດ​ແບບ​ດີ​ຈີ​ຕອນ (Digital) ທີ່​ເປີດ​ໂອ​ກາດ​ໃຫ້​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ທີ່​ມີ​ຄວາ​ມ​ສົນ​ໃຈ ຫຼື ນັກ​ສຶກ​ສາ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ຮຽນ​ສາຍ​ການ​ຕະຫຼາດ​ ໄດ້​ສຳ​ຜັດ​ເຖິງ​ການ​ເຮັດ​ການ​ຕະຫຼາດ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ. ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ ດັ່ງ​ກ່າວ​ແມ່ນ​ຈະ​ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ມື Google AdWords ໃນ​ການ​ເຮັດ​ການ​ຕະຫຼາດ ໂດຍ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ແຕ່​ລະ​ທີມຈະ​ໄດ້​ເງິນ​ທຶນ​ຈຳ​ນວນ 250 ໂດ​ລາ ໃນ​ບັນ​ຊີ Google AdWords ເພື່ອ​ໃຊ້​ໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ກຳ​ຈະ​ກຳ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງເປັນ​ເວ​ລາ ສາມ​ອາ​ທິດ. ນັກ​ສຶກ​ສາ​ແຕ່​ລະ​ທີມ​ຈະ​ມີ​ສອງ​ທາງ​ເລືອກ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ການ​ຕະຫຼາດ ນັ້ນກໍ​ຄື ເຮັດ​ການ​ຕະຫຼາດ​ໃຫ້​ກັບ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ໃດໜຶ່ງ ຫຼື ເຮັດ​ການ​ຕ​ະຫຼາດ​ໃຫ້​ກັບ​ອົງ​ກອນ​ທີ່ບໍ່​ສະ​ແຫວງ​ຫາ​ຜົນ​ກຳ​ໄລ. ທີມ​ໃດ​ທີ່​ພັດ​ທະ​ນາ​ຕົນ ແລະ ສື່​ສານ​(ການ​ຕະຫຼາດ​ດີ)ໄດ້​ດີ​ແມ່ນ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ລາງວັນ​ໄປ ລາງວັນ​ກໍ​ຈະ​ແບ່ງ​ເປັນ​ສອງ​ປະ​ເພດ​ໃຫຍ່​ຄື ລະ​ດັບ​ໂລກ ແລະ ລະ​ດັບ​ພາກ​ພື້ນ ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ເບິ່ງ​ໄດ້​ທີ່ GOMC|Prizes.

… 

 

ເປີດ​ຮັບ​ສະ​ໝັກ​ແລ້ວການ​ແຂ່ງ​ຂັນ Google Online Marketing Challenge 2016

ການແຂ່ງຂັນການຕະຫຼາດອອນລາຍ Google ຫຼື Google Online Marketing Challenge ເປັນການແຂ່ງຂັນທີ່ເປີດໂອກາດໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ສຳຜັດປະສົບການທີ່ແປກໃໝ່ ແລະ ການສ້າງແຄມເປນການຕະຫຼາດອອນລາຍໂດຍໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຂອງ Google ເຊັ່ນ: Google AdWords ແລະ Google+.

… 

 

ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ Google Online Marketing Challenge 2015

ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ​ຂອງ​ອາ​ຈານ​ທີ​ປຶກ​ສາ

ອາ​ຈານ​ທີ​ປຶກ​ສາ​ສາ​ມາດ​ລົງ​ທະ​ບຽນ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ໄດ້​ທຸກ​ເມື່ອ​ພາຍ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງວັນ​ທີ 8 ຕຸ​ລາ 2014 ຫາ ວັນ​ທີ 8 ເມ​ສາ 2015. ອາ​ຈານ​ທີ​ປຶກ​ສາ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ລົງ​ທະ​ບຽນ​ໂດຍບໍ່​ຄຳ​ນຶ່ງ​ເຖິງວ່າ​ອາ​ຈານ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ເຂົ້​າ​ຮ່ວມ​ມາ​ກ່ອນ​ແລ້ວ ຫຼື ລົງ​ທະ​ບຽນ​ກ່ອນ​ເປີດ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ Google Online Marketing Challenge 2015 ກໍ​ຕາມ. ໃນ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ​ອາ​ຈານ​ທີ​ປຶກ​ສາ​ຈະ​ຕ້ອງ​ສະ​ແດງ​ອີ​ເມວ​ທີ​ຜູກ​ກັບ​ໂດ​ເມນ(Domain) ຂອງ​ມະ​ຫາ​ໄລ ແລະ ລິ້ງ​ຂໍ້​ມູນ​ສ່ວນ​ໂຕ​ທີ​ຜູກ​ກັບ​ເວັບ​ໄຊ​ຂອງ​ທາງ​ມະ​ຫາ​ໄລ ເຊັ່ນ: ອີ​ເມວ​ທີ​ຜູກ​ຕິດ​ກັບ​ມະ​ຫາ​ໄລ​ແມ່ນ example@nuol.edu.la (ອີ​ເມວ​ອື່ນ​ເຊັ່ນ: gmail, yahoo, hotmail ແລະ ອື່ນໆ​ແມ່ນໃຊ້​ບໍ່​ໄດ້) ເພື່ອ​ນຳ​ເອົາ​ໄປໃຊ້​ເປັນ​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ຕົວ​ຕົນ​.

… 

 

ຂັ້ນ​ຕອນ​ຕ່າງໆ​ໃນ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ Google Online Marketing Challenge

ເຮົາ​ຈະ​ມາ​ເບິ່ງ​ກັນ​ວ່າ​ໃນ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ Google Online Marketing Challenge ນີ້​ມີ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ດຳ​ເນີນ​ໄປ​ເປັນ​ແນວ​ໃດ?

… 

 

ທຳ​ຄວາມ​ຮູ້​ຈັກ​ກັບ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ Google Online Marketing Challenge

ຫຼາຍ​ຄົນ​ຄົງ​ຈະ​ໃຫ້​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ກັບ​ການ​ແຂ່ງຂັນ Google Online Marketing Challenge ​ແຕ່​ບາງ​ຄົນ​ກະ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນຮູ້​ຈັກ​ວ່າ​ມັນ​ແມ່ນ​ຫຍັງ ເຮົາ​ຈະ​ພາມາ​ທຳ​ຄວາມ​ຮູ້​ຈັກ​ກັນ​ກ່ອນ​ວ່າ​ມັນ​ແມ່ນ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ແບບ​ໃດ?

…