ການລົງສໍາຫຼວດ ມີຫຍັງແນ່ທີ່ເຮົາຄວນຮູ້?

ການເຮັດການສໍາຫຼວດໃດໜຶ່ງ ເຂົາເຈົ້າມີການກຽມພ້ອມຫຍັງແນ່ ແລະ ມີຫຍັງທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງຄໍານຶ່ງເຖິງ. ສິ່ງທີ່ທ່ານຈະໄດ້ອ່ານຕໍ່ໄປນີ້ເປັນພຽງສ່ວນໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ 😂

… 
 

ລ້າງ​ລົດແລ້ວ​ຝົນ​ຕົກ? ເຮົາ​ຈະ​ຮູ້​ແນວ​ໃດ​ວ່າ​ຂໍ້​ມູນ​ມັນ​ມີ​ຄວາມ​ສຳ​ພັນ​ກັນແທ້ຫຼືບໍ່

ຟ້າ​ແດດໆ ລ້າງ​ລົດ​ກ່ອນ! ລ້າງ​ລົດ​ແລ້ວ ຝົນ​ຊ້ຳ​ພັດ​ຕົກ! ເຫັນ​ໃຜໆ​ກະ​ມັກ​ເວົ້າ ແລ້ວ​ສອງ​ສິ່ງນີ້​ມັນ​ມີ​ຄວາມ​ສຳ​ພັນ​ກັນ​ແທ້ບໍ່ ຫຼື ສັນ​ນິ​ຖານ​ເຮົາ​ຜິດ​ເອງ

… 
 

ຈັດການຂໍ້​ມູນ​​ເພື່ອການ​ວິ​ເຄາະ​​​ເຮັດ​ແນວ​ໃດ?

ການ​ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນ​ໃຫ້​ເປັນ​ລະ​ບຽບ ຊ່ວຍ​ໃຫ້ເຮົາ​ປະ​ຢັດ​ເວ​ລາ ແລະ ສະ​ດວກ​ສະ​ບາຍ​ໃນ​ການດຶງ​ຂໍ້​ມູນ​ໄປ​ວິ​ເຄາະ.

…