Minna no cafe ຮ້ານ​ກາ​ເຟ​​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ປະ​ສົບ​ການ​ສັ່ງ​ກາ​ເຟ​ຂອງ​ເຮົາ​ປ່ຽນ​ໄປ

ຈາກ​ການ​ທີ່​ໄດ້​ໄປ​ລອງ​ກາ​ຟຫຼາຍໆ​ຮ້ານ​ ແລ້ວ​ເຮົາ​ໄດ້​ໄປ​ລອງ​ຮ້ານ​ກາ​ເຟ​ໜຶ່ງ​ມີ​ຊື່​ວ່າ Minna no cafe ເຊິ່ງ​ຮ້ານ​ກາ​ເຟ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ເປັນ​ຮ້ານ​ນ້ອຍໆ ອົບ​ອຸ່ນ​ດີ ແລ​ະ ຮ້ານນີ້ິ້​ແມ່ນ​ມີ​ສິ່ງ​ທີ່​ພິ​ເສດກ່ອນ​ຮ້ານ​ອື່ນໆ​ໝົດ ຈົນ​ເຮັດ​ໃຫ້ເຮົາຕ້ອງ​ຄິດ​ໃນ​ໃຈ​ວ່າ ແອະ​ມີ​ຮ້ານ​ແບບນີ້​ນຳ​ຫວາ ຫາກໍ່​ຮູ້​ໄດ໋​ນິ ເຮົາ​ໄປ​ຢູ່​ໃສ​ມາ ແລະ ກະ​ຈົບ​ໂດຍ​ການ​ທີ່​ມາ​ຂຽນ​ບົດ​ຄວາມນີ້ແບ່ງ​ປັນ​ຄວາມ​ພິ​ເສດ​ຂອງ​ງານນີ້​ວ່າ​ມັນ​ພິ​ເສດ​ຈັ່ງ​ໃດ?

…