​ເງິນ​ເຟີ້ແມ່ນ​ຫຍັງ?

ສຳລັບໃຜທີຟັງເລື່ອງເສດຖະກິດກໍຄົງຈະຄຸ້ນຫູກັນດີກັບຄຳວ່າເງິນເຟີ້ ແລະ ຫຼາຍທ່ານອາດຈະຮູ້ແນ່ແລ້ວວ່າເງິນເຟີ້ແມ່ນຫຍັງ ແຕ່ສຳລັບບາງທ່ານກໍຍັງບໍ່ຮູ້ຄວາມໝາຍຂອງມັນ ມີແຕ່ເຄີຍໄດ້ຍິນ. ເງິນເຟີ້ (Inflation) ຟັງເບິ່ງແລ້ວບໍ່ແມ່ນຊື່ສະກຸນເງິນເດີ້ ມັນແມ່ນຄຳທີ່ໃຊ້ເວົ້າເມື່ອອັດຕາເງິນ ຫຼື ລາຄາຂອງສິນຄ້າມີການເພີ່ມຂຶ້ນ ເຮົາສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າເງິນເຟີ້ແມ່ນອັດຕາເງິນທີ່ສູນເສຍໄປກໍໄດ້. ການເກີດພາວະເງິນເຟີ້ນັ້ນມີຫຼາຍປັດໃຈ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ເງິນຫຼາຍກ່ວາສິນຄ້າ ກໍສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດພາວະເງິນເຟີ້ໄດ້ຄືກັນ ເມື່ອສິນຄ້າທີ່ປະຊາຊົນຕ້ອງການນັ້ນມີໜ້ອຍ ເຮັດໃຫ້ຜູ່ເປັນພໍ່ຄ້າ, ແມ່ຄ້ານັ້ນໄດ້ອັບລາຄາຂາຍໃຫ້ສູງຂຶ້ນກ່ວາຄວາມເປັນຈິງ ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເງິນທີ່ໝູນວຽນໃນຕະຫຼາດນັ້ນສູງຂຶ້ນຕາມໆກັນ ເຊິ່ງເລື່ອງນີ້ກໍຈະໄປກ່ຽວກັບຈຸດດຸ່ນດ່ຽງຂອງເງິນຕາ.

…