ລ້າງ​ລົດແລ້ວ​ຝົນ​ຕົກ? ເຮົາ​ຈະ​ຮູ້​ແນວ​ໃດ​ວ່າ​ຂໍ້​ມູນ​ມັນ​ມີ​ຄວາມ​ສຳ​ພັນ​ກັນແທ້ຫຼືບໍ່

ຟ້າ​ແດດໆ ລ້າງ​ລົດ​ກ່ອນ! ລ້າງ​ລົດ​ແລ້ວ ຝົນ​ຊ້ຳ​ພັດ​ຕົກ! ເຫັນ​ໃຜໆ​ກະ​ມັກ​ເວົ້າ ແລ້ວ​ສອງ​ສິ່ງນີ້​ມັນ​ມີ​ຄວາມ​ສຳ​ພັນ​ກັນ​ແທ້ບໍ່ ຫຼື ສັນ​ນິ​ຖານ​ເຮົາ​ຜິດ​ເອງ

… 
 

ຈັດການຂໍ້​ມູນ​​ເພື່ອການ​ວິ​ເຄາະ​​​ເຮັດ​ແນວ​ໃດ?

ການ​ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນ​ໃຫ້​ເປັນ​ລະ​ບຽບ ຊ່ວຍ​ໃຫ້ເຮົາ​ປະ​ຢັດ​ເວ​ລາ ແລະ ສະ​ດວກ​ສະ​ບາຍ​ໃນ​ການດຶງ​ຂໍ້​ມູນ​ໄປ​ວິ​ເຄາະ.

… 
 

ແຕ້ມ Venn Diagram ງ່າຍໆດ້ວຍ​ພາ​ສາ Python

source: https://spriglobal.org/moda-analysis/

ເຮົາ​ຈະ​ແຕ້ມ​ຮູບ​ຄື​ຮູບ​ຂ້າງ​ເທິງ​ໄດ້​ແນວ​ໃດ?

ທຳ​ອິດ​ເຮົາ​ກະ​ຄິດ​ວ່າ​ ມັນ​ບໍ່​ໄດ້​ແຕ້ມ​ຍາກ​ປານນັ້ນ Microsoft PowerPoint ກະ​ຄົງ​ຈະ​ແຕ້ມ​ໄດ້​ຢູ່ ແຕ່​ບາດ​ມາ​ລອງ​ແທ້ໆ ແມ່ນ​ມັນ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ແຕ້ມ​ໄດ້ 🙁 ເຮົາ​ກະ​ເລີຍ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ຖາມ​ອາ​ກົງ​ອາ​ກູ ເບິ່ງວ່າ​ໃຊ້​ອັນ​ໃດ​ແຕ້ມ​ໄດ້​ແນ່.

ສະ​ຫຼຸບ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ໄປ​ຖາມ​ອາ​ກົງ​ອາ​ກູ ກະ​ໄດ້​ຜົນ​ສະຫຼຸບ 2 ຕົວ​ເລືອກ: 1. ໃຊ້ R programming, 2. ໃຊ້ Python. ເຮົາ​ກະ​ເລີຍ​ເລືອກໃຊ້ Python ເພາະ​ວ່າ​ຕົນ​ເອງ​ຄຸກ​ຄີ​ກັບ​ມັນຫຼາຍກວ່າ R programming.

… 
 

Multiple Overlapping Deprivation Analysis – MODA

Multiple Overlapping Deprivation Analysis (MODA) ເປັນ​ເຄື່ອງ​ມື​ທີ່​ໃຊ້​ໃນ​ການ​ວິ​ເຄາະ​ຄວາມ​ຂາດ​ເຂີນ ແລະ ທຸ​ກ​ຍາກ​ຂອງ​ເດັກ​ທີ່ UNICEF ໃຊ້  ເຊິ່ງວ່າ​ເຄື່ອງ​ມື​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແມ່ນ​ຖືກ​ເອົາ​ໄປ​ນຳ​ໃຊ້ໃນ​ການ​ວິ​ເຄາະ​ຄວາມທຸກ​ຍາກ​ຂາດ​ເຂີນ​ຂອງ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ໃນຫຼາຍ​ມິ​ຕິ.

ການ​ວິ​ເຄາະ​ MODA ໃນ ສ​ປ​ປ ລາວ ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​​ເພິ່ນເອົາ​ມາ​ໃຊ້​ແມ່ນ ຂໍ້​ມູນມາ​ຈາກ​ຜົນ​ການ​ສຳຫຼວດ​ຕົວ​ແທນ LSIS II ໂດຍ​ເຈາະ​ຈົງ​ແຕ່​ເດັກ​ນ້ອຍ​ອາ​ຍຸ 0 ປ​ີ ຫາ 17ປີ.

…