Google Online Marketing Challenge ປີ 2017 ເປີດ​ໃຫ້​ລົງ​ທະ​ບຽນ​ແລ້ວ

ລະ​ດູ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ຫາ​ເທບນັກ​ການ​ຕະຫຼາດ​ສຳ​ລັບ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ມາ​ຮອດ​ແລ້ວ Google Online Marketing Challenge ປະ​ຈຳ​ປີ 2017 ຈັດ​ໂດຍ Google, ເປັນ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ທີ່​ເປີດ​ກວ້າງທົ່ວ​ໂລກ ແລະ ຍັງ​ຮອ​ງ​ຮັບ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລໃນປະ​ເທດ ລາວ ນຳ​ອີກ.

Google Online Marketing Challenge (GOMC) ເປັນ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເຮັດ​ການ​ຕະຫຼາດ​ແບບ​ດີ​ຈີ​ຕອນ (Digital) ທີ່​ເປີດ​ໂອ​ກາດ​ໃຫ້​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ທີ່​ມີ​ຄວາ​ມ​ສົນ​ໃຈ ຫຼື ນັກ​ສຶກ​ສາ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ຮຽນ​ສາຍ​ການ​ຕະຫຼາດ​ ໄດ້​ສຳ​ຜັດ​ເຖິງ​ການ​ເຮັດ​ການ​ຕະຫຼາດ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ. ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ ດັ່ງ​ກ່າວ​ແມ່ນ​ຈະ​ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ມື Google AdWords ໃນ​ການ​ເຮັດ​ການ​ຕະຫຼາດ ໂດຍ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ແຕ່​ລະ​ທີມຈະ​ໄດ້​ເງິນ​ທຶນ​ຈຳ​ນວນ 250 ໂດ​ລາ ໃນ​ບັນ​ຊີ Google AdWords ເພື່ອ​ໃຊ້​ໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ກຳ​ຈະ​ກຳ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງເປັນ​ເວ​ລາ ສາມ​ອາ​ທິດ. ນັກ​ສຶກ​ສາ​ແຕ່​ລະ​ທີມ​ຈະ​ມີ​ສອງ​ທາງ​ເລືອກ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ການ​ຕະຫຼາດ ນັ້ນກໍ​ຄື ເຮັດ​ການ​ຕະຫຼາດ​ໃຫ້​ກັບ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ໃດໜຶ່ງ ຫຼື ເຮັດ​ການ​ຕ​ະຫຼາດ​ໃຫ້​ກັບ​ອົງ​ກອນ​ທີ່ບໍ່​ສະ​ແຫວງ​ຫາ​ຜົນ​ກຳ​ໄລ. ທີມ​ໃດ​ທີ່​ພັດ​ທະ​ນາ​ຕົນ ແລະ ສື່​ສານ​(ການ​ຕະຫຼາດ​ດີ)ໄດ້​ດີ​ແມ່ນ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ລາງວັນ​ໄປ ລາງວັນ​ກໍ​ຈະ​ແບ່ງ​ເປັນ​ສອງ​ປະ​ເພດ​ໃຫຍ່​ຄື ລະ​ດັບ​ໂລກ ແລະ ລະ​ດັບ​ພາກ​ພື້ນ ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ເບິ່ງ​ໄດ້​ທີ່ GOMC|Prizes.

… 

 

ຄວາມ​ໝາຍ​ຂອງ P ແຕ່​ລະ​ໂຕ​ຂອງ 4P(ສ່ວນ​ປະ​ສົມ​ຂອງ​ການ​ຕະຫຼາດ)

ດັ່ງ​ທີ່​ເຮົາ​ຮູ້​ກັນ​ສຳ​ລັບ​ຜູ້​ທີ່​ຮຽນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເສດ​ຖະ​ສາດ,ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ທຸ​ລະ​ກິດ ຫຼື ການ​ຕະຫຼາດ ​ກໍ​ຈະ​ຕ້ອງ​ຈັກ ຫົວ​ຂໍ້​ໜຶ່ງ​ທີ່​ວ່າ: “ສ່ວນ​ປະ​ສົມ​ຂອງ​ການ​ຕະຫຼາດ” (“Marketing Mix”) ເຊິ່ງ​ໃນ​ນັ້ນ​ຈະ​ເວົ້າ​ກ່ຽວ​ກັບ​ 4P ເຊິ່ງ​ມີ Product(ສິນ​ຄ້າ ຫຼື ການ​ບໍ​ລິ​ການ), Price(ລາ​ຄາ), Place(ສະ​ຖານ​ທີ່) ແລະ  Promotion(ໂປ​ຣ​ໂມ​ເຊິນ). ເຮົາ​ຈະ​ມາ​ເບິ່ງ​ກັນ​ວ່າ​ແຕ່​ລະ​ອັນ​ນັ້ນ​ມັນ​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ແນວ​ໃດ​ໃນ​ຄວາມໝາຍ​ດ້ານ​ການ​ຕະຫຼາດ.

… 

 

ວາງ​ແຜນ​ການ​ຕະຫຼາດ​ງ່າຍໆ​ດ້ວຍ 4P

 

ການວາງແຜນການຕະຫຼາດນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ຍາກຫຼາຍຖ້າຫາກວ່າເຮົາຍັງບໍ່ມີປະສົບການສູງ ແລະ ຍິ່ງຖ້າເຮົາກຳລັງຈະເຮັດການຕະຫຼາດແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າສິເລີ່ມຈາກໃສກ່ອນ. ເຮົາຈະມາແນະນຳວິທີການວາງແຜນການຕະຫຼາດງ່າຍໆດ້ວຍ 4P ເຊິ່ງວ່າເປັນຫຼັກການທີ່ໄດ້ຖືກນຳມາໃຊ້ຫຼາຍສຳລັບຜູ່ທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນເຮັດການຕະຫຼາດ.

… 

 

5 ຂໍ້ຄິດກ່ອນການເຮັດໂຄສະນາ

ການທີ່ຈະສ້າງໂຄສະນາໃດໜຶ່ງໃຫ້ກັບ​ໂຕ​ສິນ​ຄ້າ​ຂອງ​ເຮົາ​ໃຫ້​ມັນມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຜູ່​ທີ່​ໄດ້​ເບິ່ງ​ໄດ້​ຟັງ​ນັ້ນຢາກຊື້ສິນຄ້າເຮົາເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ທ້າ​ທາຍຫຼາຍ​ສຳ​ລັບ​ນັກ​ການ​ຕະຫຼາດ. ກ່ອນທີ່ຈະມາເປັນໂຄສະນາໃຫ້ເຮົາໄດ້ມາເບິ່ງກັນນັ້ນຮູ້ບໍ່ວ່າເຂົາຜູ່ທີ່ຄິດໂຄສະນາໄດ້ນັ້ນຄວນຄຳນຶ່ງເຖິງຫຍັງແດ່?

…