Who is the writer​?

ກ່ອນ​ຈະ​ມາ​ເປັນ “kongphaly”

ທຳ​ອິດ​ເລີ່ມ​ຂຽນ​ບ໋ອກນີ້​ຕັ້ງ​ແຕ່​ປີ 2011 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ​ໂດຍ​ໃສ່​ຊື່​ວ່າ “LaosTech” ຖືກ​ສ້າງ​ຂຶ້ນໃນ Blogspot ເນື້ອ​ຫາ​ໂດຍ​ລວມ​ຕອນນັ້ນ​ກໍ​ຈະ​ເປັນ​ເລື່ອງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຫາ​ຂອງ​ແຈກ​ຟີ​ຣ​ເປັນຕົ້ນ​ແມ່ນ​ໂປ​ຣ​ແກມ​ແອນ​ຕີ້​ໄວ​ຣັດ ໂດຍ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ຢາກ​ຂຽນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງນີ້​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ຢາກ​ໃຫ້​ຄົນ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ຕ້ອງ​ການ​ຫາ​ໂປ​ແກ​ຣມມາ​ລົງ​ໃນ​ຄອມ ແລ້ວ​ຕ້ອງ​ການ​ຄີ​ເພື່ອ​ເຂົ້າ​ໃຊ້ງານ​ໃຫ້​ເຕັມ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ ສະ​ນັ້ນ ກະ​ເລີຍ​ຕ້ອງ​ຫາ​ຄີ ແລະ ຊອກ​ໂປ​ຣ​ແກ​ຣມ​ແຄ​ຣກ​. ດັ່ງ​ນັ້ນ, ເຮົາ​ເຫັນ​ວ່າ​ຖ້າ​ຫາກ​ຊອກ​ຄົ້ນ​ຫາ​ໜ້ອຍ​ໜຶ່ງ​ເຮົາ​ກໍ​ອາດ​ຈະ​ຮູ້​ໄດ້​ວ່າ​ຂອງ​ຟີ​ຣ​ມັນ​ຍັງ​ມີ​ໃນ​ໂລກນີ້​ຢູ່ ນັ້ນ​ຈຶ່ງ​ເປັນ​ຈຸດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເລີ່ມ​ມາ​ຂຽນ​ເລື່ອງ​ປ​ະ​ເພດນີ້. ຕໍ່​ມາ​ປີ 2012 ຈຶ່ງ​ໄດ້​ລົງ​ທຶນ​ເຊົ່າ​ໂຣດ ແລະ ຊື້​ໂດ​ເມນ​ຊື່ “LaoITtalk” ແລະ ປ່ຽນ​ມາໃຊ້ WordPress. ເນື້ອ​ຫາຫຼັກໆ ແລະ ໄອ​ເດຍ​ໃນ​ຕອນນີ້​ແມ່ນ​ຍັງ​ໄດ້​ຄົງ​ໄວ້​ເດີ​ມ ແລະ ຍັງ​ໄດ້​ເສີມ​ເນື້ອ​ຫາ​ທີ່​ເປັນ​ຂ່າວ​ຂຶ້ນ​ມາ ໂດຍ​ໄດ້​ມີ​ການ​ຂຽນ​ຂ່າວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ໄອ​ທີ ແລະ ອັບ​ເດດ​ເລື້ອຍໆ​ມາ. ແລະແລ້ວ​ມາ​ການ​ຈາກ​ລາ​ກໍ​ມາ​ເຖິງເມື່ອ​ເຮັດ​ມາ​ໄດ້ 3 ປີ​ເຕັມຂອງ​ເວັບ​ໄຊ “LaoITtalk” ຜົນ​ງານ​ຈາກ​ການ​ເຮັດ​ນີ້​ກໍ​ຄື​ໄດ້ Page Rank ອັ​ນ​ດັບ 3 ຕາມ​ຄວາມ​ຄິດ​ສ່ວນ​ໂຕ​ແລ້ວ​ຖື​ວ່າ​ເຮັດ​ໄດ້​ດີ​ພໍ​ສົມ​ຄວນ ເຊິ່ງວ່າ​ຕະຫຼອດ​ຫານ​ເຮັດ​ເວັບ​ໂຕ​ນີ້​ແມ່ນບໍ່​ເຄີຍ​ຄິດ​ເລີຍ​ວ່າ​ຈະ​ເຮັດ Backlink ຫຼື SEO ແຕ່​ບໍ່​ຮູ້​ວ່າ​ເປັນ​ຫຍັງ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ຮອດ​ອັນ​ດັບ 3. ພໍ​ມາ​ຮອດ​ທ້າຍ​ປີ 2014 ກໍ​ເຫັນ​ວ່າ​ເວັບ​ໄຊ “LaoITtalk” ເນື້ອ​ຫາ​ໄດ້​ມີ​ການ​ຫັນ​ໄປ​ໃນ​ທິດ​ທາງ​ທີ່​ເປັນ​ການ​ຂຽນ​ເລື່ອງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ຮູ້​ຂອງ​ຜູ້​ຂຽນຫຼາຍກ່​ວາ ແລະ ການ​ອັບ​ເດດ​ກໍ​ບໍ່​ດ​ຸ​ຄື​ແຕ່​ກ່ອນ ດັ່ງ​ນັ້ນ​ເຮົາ​ຄິ​ດ​ວ່າ​ຊື່ “LaoITtalk” ນັ້ນ​ແມ່ນ​ໃຊ້​ສື່​ຄວາມ​ໝາຍ​ຂອງ​ໂຕ​ເວັບ​ໄຊ​ນີ້ບໍ່​ໄດ້​ແລ້ວ​ເພາະ​ແນວ​ທາງ​ຂອງ​ເວັບ​ປ່ຽນ​ໄປ ກໍ​ເລີຍ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ປ່ຽນ​ຊື່(ອີກ​ລະ)ມາ​ເປັນ “Kongphaly” ເຊິ່ງ​ຊື່ນີ້​ເໝາະ​ສົມ​ທີ່​ສຸດ​ແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ບົ່ງ​ບອກວ່າ​ເວັບ​ໄຊ​ນີ້​ແມ່ນ​ມີ​ເນື້ອ​ຫາຫຼັກ​ເປັນ​ບ໋ອກ​ສ່ວນ​ໂຕ​ແທ້ໆ ແລະ ບາງ​ເທື່ອ​ກໍຍັງ​ອາດ​ຈະ​ອັບ​ເດດ​ຂ່າວ​ເລື່ອງ​ໄອ​ທີ​ຢູ່…ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຍັງ​ຄົງ​ມີ​ຢູ່​ດັ່ງ​ນັ້ນ​ນີ້ກ​ໍ​ຄົງ​ຈະ​ຍັງ​ບໍ່​ເປັນ​ເລື່ອງ​ລາວ​ທີ່​ຈົບ​ບໍ​ລິ​ບູນ​ເທື່ອ ຍັງ​ສືບ​ຕໍ່​ໄປ ຂໍ​ຖິ້​ມ​ທ້າຍ​ດ້ວຍ​ການ​ທີ່ບໍ່​ມີ​ຈ້ຳ​ເມັດ

ເຮົາ​ສ້າງ​ເວັບ​ໄຊ​ນີ້​ເພື່ອ​ເປັນ​ເວັບ​ໄຊ​ທີ່​ຈະ​ຮວມ​ຮວບ​ເອົາ​ບັນ​ດາ​ສິ່ງ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ໜ້າ​ສົນ​ໃຈ​ມາ​ຂຽນ​ລົງ​ໄວ້​ເພື່ອ​ເປັນ​ປະ​ໂຫຍດ​ໃຫ້​ແກ່​ຜູ່​ອ່ານ ແລະ ເພື່ອ​ເປັນ​ການ​ບັນ​ທຶກ​ສິ່ງ​ທີ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ການ​ຈະ​ຈື່​ ຂຽນ​ເກັບ​ໄວ້​ເພື່ອ​ໃຫ້​ຕົນ​ເອງ​ເບິ່ງ ແລະ ຢາກ​ໃຫ້​ຄົນ​ອື່ນ​ໄດ້​ອ່ານ​ນຳ​ອີກ​ດ້ວຍ. ເນື້ອ​ຫາ​ຂອງ​ເວັບ​ໄຊ​ນີ້​ຈະ​ມີ​ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ອາ​ລົມ​ຜູ່​ຂຽນ ເຊິ່ງວ່າ​ໂດຍໆຫຼັກໆ​ແລ້ວ​ກໍ​ຈະ​ເປັນ​ເລື່ອງ​ທີ ກ່ຽວ​ກັບ​ໄອ​ທີ, ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ໃໝ່ໆຫຼາຍ​ກ່​ວາ, ຂ່າວ​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ທີ​ໜ້າ​ສົນ​ໃຈ, ຂ່າວ​ອື່ນໆ​ທີ່​ເຮົາ​ຄິດ​ວ່າ​ເປັນ​ປະ​ໂຫຍດ ແລະ ມີ​ຄວາມ​ຮູ້ ຫຼື ຄວນ​ເກັບ​ໄວ້​ອ່ານ. ເນື່ອງ​ຈາກວ່າ​ສ່ວນ​ໂຕ​ເປັນ​ຄົນ​ທີ​ມັກ​ແບ່ງ​ປັນ​ຄວາມ​ຮູ້​ໃຫ້​ຄົນ​ອື່ນໆ ສະ​ນັ້ນ​ອາດ​ຈະ​ມີ​ບາງ​ບົດ​ຄວາມ​ທີ​ຈະ​ເປັນ​ບົດ​ຄວາມ​ອອກ​ແນວ​ການ​ສອນ.

ຂໍຂອບໃຈທຸກໆຄົນທີ່ເຂົ້າມາອ່ານບົດຄວາມຂອງເຮົາຫຼາຍໆ.